Komponente integriranog zbrinjavanja bolesnika, važnosti i ključne komponente

  5152
  0

  Integrirano zbrinjavanje bolesnika podrazumijeva korištenje različitih pristupa i metoda za zbrinjavanje bolesnika u cilju pružanja kvalitetne i cjelovite skrbi. To uključuje korištenje različitih komponenti, poput medicinske skrbi, fizioterapije, psihologije i druge podrške.

  Jedna od ključnih komponenti integriranog zbrinjavanja bolesnika je medicinska skrb. Ova komponenta podrazumijeva pružanje stručne i stručne pomoći bolesnicima koji se suočavaju sa različitim zdravstvenim problemima. To može uključivati ​​pružanje lijekova, dijagnostičke pretrage i druge intervencije koje su neophodne za poboljšanje zdravlja bolesnika.

  Fizioterapija je druga komponenta integriranog zbrinjavanja bolesnika. Ova metoda se koristi za poboljšanje fizičkog zdravlja bolesnika kroz različite vježbe i tretmane. Fizioterapija se može koristiti za liječenje različitih zdravstvenih stanja, uključujući bolove u leđima, povrede, bolesti srca i druge probleme.

  Psihologija je također važna komponenta integriranog zbrinjavanja bolesnika. Ova disciplina se bavi istraživanjem i liječenjem mentalnih i emocionalnih problema. Psiholog može pomoći bolesniku da se suoči sa stresom, anksioznosti i drugim mentalnim poteškoćama koje mogu utjecati na njihovo zdravlje i dobrobit.

  Druge komponente integriranog zbrinjavanja bolesnika uključuju podršku obitelji i prijatelja, nutricionizam i fizičku aktivnost. Podrška obitelji i prijatelja može biti od velike važnosti za bolesnike, pomažući im da se suoče sa svojim zdravstvenim problemima i osigurajući im emocionalnu podršku. Nutricionizam i fizička aktivnost također su važni za održavanje zdravlja i dobrobiti bolesnika.

  Neurokirurška djelatnost je vrlo kompleksna i specifična grana kirurških djelatnosti koja
  upravo zbog svoje kompleksnosti zahtijeva visoku razinu specifičnih znanja i vještina u području
  zdravstvene njege.


  Utvrđivanje potreba za zdravstvenom njegom i planiranje zdravstvene njege kod ovako
  zahtjevnih bolesnika nameće potrebu za trajnim učenjem i usavršavanjem medicinskih sestara.
  Neurokirurgija, osim znanja iz područja zdravstvene njege, zahtijeva znanja iz područja
  visoke tehnologije i elektronike. tehnike liječenja neurokirurških bolesnika danas uključuju i novu
  ulogu medicinske sestre o čijem znanju i pristupu ovise kvaliteta i ishodi liječenja neurokirurških
  bolesnika.


  ovaj priručnik predstavlja konkretno i obavezno pomagalo u radu medicinskih sestara.
  Zahvaljujemo svim autorima priručnika na odličnom radu koji je omogućio Komori da ga
  ponudi svima koji se ovom djelatnošću bave. Njihov rad i znanje predstavljaju dodanu i trajnu
  vrijednost koju Hrvatska komora medicinskih sestara s velikim zadovoljstvom podupire.

  izvor: https://www.zabavasabalkana.com/

  Previous articleKako smanjiti strije i spriječiti njihov nastanak, vaznosti promjene koze.
  Next articleNa što obratiti pažnju nakon češće upotrebe glukokortikoida, hormonski disbalans